Cookie- en privacyverklaringBijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan respecteert de privacy van de website bezoekers en haar klanten. Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door het bestuur van Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan: 
Dhr. Ch. van Asselt, Voordorpsedijk 6a, 3566 MN Utrecht
Dhr. R. Westeneng, Versteeglaan 96, 3737 XB Groenekan
Dhr.G. Steenbeek, Versteeglaan 98, 3737 XB Groenekan
Dhr. J. van der Neut, Lid, Ruigenhoeksedijk 3, 3737 MP Groenekan
Mw. E.C. van der Horst, Kon. Wilhelminaweg 421, 3737 BD Groenekan

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt mondeling, in correspondentie of telefonisch

Doeleinden
Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het onderhouden van contact
 • Het aanmaken van een offerte
 • Het aanmaken van een overeenkomst
 • Het aanmaken van een factuur
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om producten en diensten te leveren
 • Het verrichten van administratieve handelingen

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan bewaart uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zolang er diensten worden afgenomen. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Verstrekking aan derden
Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan verkoopt uw gegevens niet aan derden en worden uitsluitend gebruikt door het bestuur. Uw persoonsgegevens zouden alleen verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. 

Cookies
Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan
Versteeglaan 96
3737 XB Groenekan
06 – 122 37 213
info@begraafplaatsgroenekan.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Deze privacyverklaring (v1.0) is toegevoegd op 24 mei 2018.


Stichting Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel Groenekan
1826-2024
KvK 70912211
Privacyverklaring
Contact
Deze website is ontwikkeld door Romilan ICT