Werkzaamheden van het bestuur • Het ontwikkelen en vaststellen van een visie, beleid en strategie alsmede regelmatige evaluatie hiervan
 • Het geven van leiding (aan de uitvoering van taken)
 • Het inrichten van de organisatie
 • Het vertegenwoordigen van de organisatie
 • Zorg dragen voor de projectadministratie
 • Bewaking en naleving van de statuten en (evt.) huishoudelijk reglement
 • Voorbereiden en voorzitten bestuursvergaderingen
 • Onderhouden interne en externe contacten
 • Beheren van financiŽle administratie
 • Zorg dragen voor jaarlijks verslaglegging (financieel en bestuurlijk)
 • Afdoen schriftelijke correspondentie en besluiten
 • Representatieve taken alsmede Public Relations
 • Zorg dragen voor juridische en fiscale positie van de rechtspersoon
 • Waarborgen en evalueren van de kwaliteit van het bestuur en de organisatie
 • De bestuursleden worden niet betaald voor hun werk

BestuursledenDhr. Ch. van Asselt
Voorzitter
Voordorpsedijk 6a
3566MN Utrecht

Dhr. R. Westeneng
Secretaris
Versteeglaan 96
3737XB Groenekan

Dhr.G. Steenbeek
Penningmeester
Versteeglaan 98
3737XB Groenekan

Dhr. J. van der Neut
Lid
Ruigenhoeksedijk 3
3737MP Groenekan

Mw. E.C. van der Horst
Lid
Kon. Wilhelminaweg 421
3737BD Groenekan

Contact†Ľ


Stichting Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel Groenekan
1826-2023
KvK 70912211
Privacyverklaring
Contact
Deze website is ontwikkeld door Romilan ICT